dàn karaoke gia đìnhloa nghe nhac vàng cao cấp
Nhà đăng ký tên miền chính thức tại Việt Nam
Thứ bảy, 03/06/2023
Tiếng Việt / English
Các vị chủ tịch của hội
Chủ tịch khóa I
Chủ tịch khóa II
Chủ tịch khóa III

Chủ tịch khóa IV

Chủ tịch khóa IV

Chủ tịch khóa IV - khóa V

giá kệ siêu thị,giá kệ sắt,giá kệ kho hàng giá kệ siêu thị,giá kệ sắt,giá kệ kho hàng

 
www.velina.org
Tin tức - Sự kiện  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 16/03/2018 tại Nhà khách Điện lực miền Bắc, đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiệp hội công nghiệp Kỹ Thuật Điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hiệp hội năm 2017 và phương hướnghoạt động năm 2018.

Năm 2017 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam, năm Quốc gia khởi nghiệp, năm đầu tiên của nền Công nghiệp 4.0. Hoạt động của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam năm qua có những thuận lợi và khó khăn sau:

Về thuận lợi: Tình hình kinh tế của Việt Nam được ổn định và có nhịp độ phát triển bền vững. Điều hành nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ những năm gần đây rất linh hoạt, đặt ra các mục tiêu đúng hướng, chính sách tiền tệ hợp lý và duy trì sự phát triển GDP có sự tăng trưởng, nhiều thủ tục cản trở nền sản xuất được gỡ bỏ, chính sách thông thoáng hơn là những động lực tác động tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong cả nước.

Về khó khăn: Trước tình hình hội nhập sâu rộng, nền sản xuất các doanh nghiệp nước ta đang phát triển ở mức thấp so với một số nước trong khu vực cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội. Việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đánh dấu sự phát triển tiến bộ của nền kinh tế thị trường song một số doanh nghiệp chưa thích ứng kịp nên còn nhiều lúng túng trong cách điều hành, nhất là nhận thức chưa chuyển biến kịp của người lao động, Do vậy hoạt động của Hiệp hội cũng bị ảnh hưởng do một số khó khăn của doanh nghiệp.

Tại buổi Tổng kết Ông Mai Đình Mạnh Tổng Thư ký Hiệp hội đọc báo cáo Tổng kết năm 2017 triển khai kế hoạch năm 2018 của Hiệp hội đã đạt được các kết quả sau:

I. Tình hình hoạt động Hiệp hội năm 2017:

Trong năm qua, Hiệp hội CNKT Điện Viêt Nam luôn luôn quan tâm sát sao các hoạt động của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội để kịp thời nắm bắt thông tin đề xuất kiến nghị với các bộ, ban, ngành, Chính phủ, giúp các thành viên kịp thời tháo gỡ khó khăn và ổn định sản xuất. Thường xuyên rà soát và trao đổi thông tin với các đơn vị thành viên để kịp thời điều chỉnh các hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình chung, đồng thời cũng tạo sự gần gũi, gắn kết giữa Hiệp hội và các đơn vị.

            Năm 2017 Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Viêt Nam đã kết nạp 02 đơn vị, đồng thời đồng ý cho một vài đơn vị không phù hợp xin. Tổng số hội viên đến tháng 12/2017 là: 60 đơn vị.

Tháng 3/2017 đã tổ chức thành công Hội nghị tại Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội nghị các thành viên đã trao đổi tìm biện pháp hợp tác, liên kết, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa một số đơn vị thành viên với các đối tác Hàn Quốc,

Nhật Bản, Thái Lan vv… tại Văn phòng Hiệp hội.

            Năm 2017 đa số thành viên đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hiệp hội như tham dự các Hội nghị, các hội thảo, các buổi tiếp xúc các đối tác hoặc tham gia làm việc với Hải quan, đóng hội phí đầy đủ, đúng thời hạn song có những đơn vị ít tham gia hoạt động chung, không tham dự các hội nghị tổng kết hoặc không tham dự các buổi làm việc với các đối tác khi Hiệp hội đã trao đổi và yêu cầu trước đó. Quan trọng nhất là các cuộc họp với Bộ

Tài chính, Tổng cục Hải quan về Thuế xuất nhập khẩu song một số đơn vị được yêu cầu cũng không tham gia cùng Văn phòng để làm việc vv…

            Năm 2018 Hiệp hội đề nghị các đơn vị thành viên tham dự đầy đủ các hoạt động khi được yêu cầu, vì lợi ích của doanh nghiệp và sự phát triển của Hiệp hội.

Thực hiện là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tuyên truyền các chủ trương của Nhà nước, các quy định vv…của các Bộ, ngành

cho các đơn vị thành viên. Cử gần 50 lượt đơn vị thành viên tham gia các Hội nghị phổ biến các quy định hiện hành về thuế, Hải quan, Hội nghị về Cơ chế và giải quyết vốn cho Doanh nghiệp của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua theo dõi các doanh nghiệp không tham gia đầy đủ, đây là điều rất đáng tiếc cho quyền lợi của doanh nghiệp.

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các đơn vị thành viên như làm việc, gửi công văn lên Bộ tài chính, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan về các kiến nghị thuế nhập khẩu các Thiết bị Điện mà Việt Nam chưa sản xuất được, đồng thời kiến nghị xem xét thuế nhập khẩu cho các mặt hàng mà Việt Nam đã sản xuất cho hợp lý, bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước. Đây là việc làm thường xuyên, năm nào cũng xẩy ra đối với các doanh nghiệp, do vậy Hiệp hội luôn đi cùng Doanh nghiệp, hỗ trợ các đơn vị trong việc kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Gửi văn bản kiến nghị tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp lên Thủ tướng Chính

phủ thông qua VCCI, kiến nghị tập trung các vấn đề: Ưu tiên sử dụng sản phẩm do Việt Nam sản xuất, các vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu các thiết bị điện và Vật liệu kỹ thuật điện phục vụ cho sản xuất vv…

Mời lãnh đạo Hiệp hội Đại diện VP phía Nam dự hội nghị về: Một số vấn đề cải

cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong bối cảnh mới tại Thành phố Hồ Chí Minh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam tổ chức.

Gửi Văn bản, chương trình hỗ trợ Công nghệ Quốc gia do Bộ khoa học Công nghệ

và VCCI chủ trì tới các đơn vị thành viên để các đơn vị lựa chọn tham gia.

Đã làm việc và ký kết với Cục Hải Quan TP Hải Phòng Quy chế giải quyết vướng

mắc trong xuất, nhập khẩu hàng hóa và đã hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị thành viên thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội tham dự Hội nghị lần thứ 2 “ Thủ tướng Chính phủ với

doanh nghiệp – Đồng hành cùng doanh nghiệp “ năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Năm 2017, Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp các văn bản pháp luật, góp ý các văn bản do phòng Thương mại – Công nghiệp Việt nam, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan chủ trì.

Góp ý cho Nghị định số 37 về Luật Thương mại, hoạt động Xúc tiến thương mại.

Dự Hội nghị và tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ do Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính chủ trì về danh mục thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2016 - 2018 (Trong đó có mặt hàng Thiết bị điện).

Tham gia đánh giá khảo sát Hiệp hội doanh nghiệp về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong lĩnh vực thuế và Hải quan. Đánh giá thực hiện và hiệu quả văn bản pháp luật của các Bộ, Ngành...

Tham gia góp ý về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc thành lập doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Tăng cường quan hệ, hợp tác Quốc tế.

Mở rộng quan hệ các đối tác trong khu vực, với Cục Xúc tiến Thương mại, với Reed  Tradex Thái Lan về triển  lãm  Công  nghiệp  phụ  trợ  tại  Việt  Nam     Thái  lan, với  

Reed Tradex Thái Lan về triển lãm Công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam và Thái lan, với Singafore về triển lãm Thiết bị Điện và Xây dựng tại Singafore, với Đức về triển lãm Dây và

 Cáp điện tại Hà Nội, với Ấn độ về Thiết bị Công nghiệp được tổ chức theo định kỳ hàng năm tại Việt Nam...

Làm việc với đối tác Hàn Quốc và phía bạn đã mời lãnh đạo Hiệp hội và một số

doanh nghiệp thành viên Hiệp hội sang Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh.

Hợp tác với Tham tán thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, có khoảng 10 đơn vị thành viên Hiệp hội tham gia diễn đàn hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội.

Hỗ trợ Công ty TNHH Triển lãm Thế Kỷ, một thành viên của Hiệp hội tổ chức triển

lãm Quốc tế về Thiết bị Điện và Dây cáp Điện 2017 tại TP Hồ Chí Minh.

Phối hợp và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc hội thảo về Thiết bị điện và thúc đẩy thương mại giữa các doanh nghiệp 2 nước tại Hà Nội vào Quý 2 năm 2017.

Giới thiệu 03 đơn vị thành viên với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương xét chọn tham gia chương trình xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga. Hiệp hội đã có 2 đơn vị tham gia chương trình này.

Sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên:

Năm 2017, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, Các thành viên Hiệp hội đã cố gắng duy trì sản xuất đảm bảo đời sống của người lao động, nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 từ 102% - 110%, một số đơn vị vượt kế hoạch đề ra cao hơn như Công ty TNHHMTV xây lắp Điện 4, Công ty CP Địa ốc-Cáp Điện Thịnh Phát, Công ty CP Cáp điện và hệ thống LS-Vina, Công ty TNHH SX và Xây dựng Điện Bích Hạnh. Nhiều đơn vị duy trì được nhịp độ sản xuất như các năm trước như Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh, Tổng công ty Thiết bị Điện Việt Nam, Công ty thiết bị điện Tuấn Ân, THIBIDI, CADIVI, Công ty Cổ phần thiết bị điện Sài Gòn, Công ty CP ENTEC Kỹ thuật Năng lượng,…Tuy nhiên vượt chỉ tiêu cao so với kế hoạch đề ra trên 110% ít hơn năm ngoái, có một số đơn vị gặp khó khăn về tìm kiếm công việc và thị trường tiêu thụ.

Qua trao đổi thông tin của Hiệp hội, các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và Hiệp hội để tìm cách tháo gỡ, nhiều đơn vị thành viên đã đề nghị Hiệp hội hỗ trợ tìm mối quan hệ với các khách hàng, tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện mà Việt Nam chưa sản xuất được để làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Công thương…

Các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý và phục vụ nhu cầu điện năng cho sản xuất và tiêu dùng, chỉ số tiếp cận điện năng ngày càng được cải thiện, nhất là các thành phố lớn, việc thu tiền điện các thành phố thông qua nhiều hình thức, chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện ngày càng được nâng cao.

Các Công ty Thủy điện, Nhiệt Điện, Công ty Dịch vụ Sửa chữa.. đã tích cực góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho Sản xuất và tiêu dùng trong cả nước.

Trường Cao đẳng nghề Điện trong vài năm trở lại đây cũng đã cải tiến, thay đổi tư duy trong việc đào tạo nghề cho công nhân, mở các lớp đào tạo nghề cho các Tổng Công ty Điện lực, các công ty Điện lực và đơn vị có nhu cầu đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, bồi huấn nâng bậc … kết hợp với việc tuyển sinh đào tạo dài hạn, liên kết đào tạo liên thông Đại học, cao đẳng và một số phương thức khác giúp cho nhà trường luôn phát triển.

Thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời vv… Hiệp hội đề nghị các đơn vị thành viên tăng cường chỉ đạo nghiên cứu cải tiến công nghệ, đầu tư năng lực sản xuất phù hợp, tiết kiệm, hạ giá thành để sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường, phải xác định đây là cơ hội song cũng là thách thức lớn, cần nhậy bén để nắm bắt và làm chủ tình hình diễn biến của thị trường.

Công tác Thi đua – Khen thưởng.

Hàng năm Hiệp hội đã làm tốt công tác khen thưởng đối với các hội viên, đôn đốc

các đơn vị đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước để hoàn thành kế hoạch sản xuất của đơn vị.

Hiệp hội đã đề nghị tặng Bằng khen Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công

nghiệp Việt Nam, tặng Bằng khen của Hiệp hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

            -    Cờ thi đua Bộ Công thương: 02 đơn vị.

            -    Bằng khen Bộ Công thương: Tập thể: 09 đơn vị, Cá nhân: 14 người

            -    Bằng khen Phòng Thương mại CNVN: Tập thể: 02 đơn vị. Cá nhân: 15 người

            -    Bằng khen Hiệp hội CNKTĐVN: Tập thể: 06 đơn vị. Cá nhân: 15 người

            Có đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt Điện miền Bắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng nhất như Công ty TNHHMTV Xây lắp Điện 4…

            Hiệp hội đã hướng dẫn các đơn vị Tổng kết công tác năm 2017 và xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen các cấp, hiện Văn phòng Hiệp hội đang đôn đốc các đơn vị để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen, hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2017 đã được trình Bộ Công thương ngay trước tết âm lịch.

+/. Công tác thông tin và tạp chí

-          Duy trì trang website của Hiệp hội, đưa các thông tin cần thiết lên trang website để

đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thành viên Hiệp hội.

-          Định kỳ ra các số Tạp chí Điện Việt Nam đúng thời hạn, có các trang thông tin của

các đơn vị thành viên miễn phí, các trang thông tin cập nhật về chế độ, chính sách …

           

II. Phương hướng năm 2018

Năm 2018 là năm kết thúc nhiệm kỳ 4, Hiệp hội dự kiến tổ chức Đại hội vào Quý 2/2018, do vậy nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội tập trung vào các vấn đề sau:

Chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ: Về công tác tổ chức, nhân sự, báo cáo, xin phép các cấp như Bộ Nội Vụ, Bộ Công thương, các Văn kiện Đại hội, chuẩn bị điều kiện, kinh phí tổ chức Đại hội.

Trong sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung vào tăng cường phát huy năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, tăng cường hợp tác, liên kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các kiến nghị của các đơn vị thành viên, tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Công tác Tổ chức, Hội viên:

Rà soát và củng cố danh sách hội viên trên cơ sở tự nguyện để chung sức xây dựng Hiệp hội phát triển.

Vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội để kết nạp thêm trong năm.

Duy trì sinh hoạt Ban thường vụ, Hội đồng Hiệp hội và Hội nghị toàn thể Hội viên.

Thực hiện vai trò là cầu nối các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tích cực đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các Bộ, Ban, Ngành yêu cầu.

Tăng cường vai trò của Hiệp hội để giải quyết các kiến nghị từ các Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức các nước, giới thiệu các đối tác hợp tác với các Hội viên trong sản xuất kinh doanh.

Làm tốt công tác Thi đua – Khen thưởng, khuyến khích người lao động phát huy sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, duy trì trang Website của Hiệp hội, xuất bản Tạp Chí Điện Việt Nam đều đặn, đảm bảo chất lượng để phục vụ độc giả và quảng bá thương hiệu các hội viên.

            Tại Hội nghị các đơn vị thành viên Hiệp hội đều nhất trí với bản báo cáo mà Tổng thư ký Hiệp hội báo cáo tại Hội nghị. Các thành viên đã đánh giá rất cao vai trò của Hiệp hội trong năm vừa qua và trong năm tiếp theo Hiệp hội cần phát huy những kết quả đã đạt được để giúp các thành viên Hiệp hội phát triển ra các nước trên thế giới.

Với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Hiệp hội cùng với sự  đoàn kết chung sức của các đơn vị thành viên, năm 2018 sẽ mở ra cơ hội mới cho các đơn vị nhiều cơ hội để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng Hiệp hội, ngành Điện và đất nước phát triển.

 

L?c Vi?t Audio bn cc thi?t b? ?i?n, thi?t b? m thanh nh? micro khng dy v?i thi?t k? hi?n ??i, ki?u dng b?t m?t m gi c? l?i h?p l. ?u ?i?m v??t tr?i c?a micro khng dy so v?i cc m?u c dy chnh l s? ti?n l?i trong qu trnh c?m n?m c?ng nh? di chuy?n. HI?n nay trn th? tr??ng c kh nhi?u lo?i micro khng dy nn khch hng c th? ch?n l?a theo t?ng nh? c?u ring c?a mnh.

Nguồn : Văn phòng Hiệp Hội
_SENDTOFRIEND _PRINTNEWS
[ Quay lại ]
 Các tin khác
 
 • Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4: 30 năm hành trình dẫn nguồn ánh sáng (01/02/2018)
 •  
 • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017: Thay đổi mã HS nhóm hàng máy móc, thiết bị (08/12/2017)
 •  
 • EVNHANOI sẽ đưa 32 dịch vụ điện trực tuyến vào phục vụ khách hàng (21/11/2017)
 •  
 • Hướng dẫn phân loại một số thiết bị điện (29/09/2017)
 •  
 • Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện (08/08/2017)
 •  
 • EVNNPC: Chủ động ứng phó thiên tai 2017 (08/08/2017)
 •  
 • Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Công nghiêp KT Điện Việt Nam năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017 (08/08/2017)
 •  
 • Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 2 (17/07/2017)
 •  
 • Kiểm soát chặt chẽ vòng đời công tơ điện tử “made in EVNCPC” (07/07/2017)
 •  
 • Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam: Nỗ lực tháo ngỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên (28/04/2017)
 •  
 • DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THAM GIA HIỆP HỘI (28/04/2017)
 •  
 • Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (13/12/2016)
 •  
   
  TIN NÓNG

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam: Tổ chức Hội nghi Ban chấp hành Hiệp hội trước thềm Đại hội VI

  Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2022

  Tập đoàn Tuấn Ân ra mắt nhiều sản phẩm thiết bị điện công nghệ cao

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

  Tự động Hóa Lưới Điện Phân phối – Xu thế và Giải pháp Phát triển

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

  Tiếp lửa truyền thống

  𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗬 𝟰.𝟬 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗜𝗧 - DIỄN ĐÀN CẤP CAO LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

  Công bố trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên Tập Tạp chí Điện Việt Nam

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

  EVN ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

  EVN - NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

  Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tình hình khôi phục cung cấp điện đến thời điểm hiện tại

  DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020

  Truyền tải điện Thừa Thiên Huế căng mình ứng phó với mưa lũ kéo dài,

  PTC2 đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trong mùa mưa lũ

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành 6 tháng đầu năm 2020

  Dòng điện nhớ ơn Bác Hồ

  BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM NĂM 2019 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

  HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM - Thăm và làm việc tại hai tỉnh miền Trung

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghị giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm

  Hội thảo “Các giải pháp cung ứng Thiết bị Điện trong nước”

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghi họp Hội đồng Hiệp hội trước thềm Đại hội V - Nhiệm kỳ 2018-2023

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

  Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4: 30 năm hành trình dẫn nguồn ánh sáng

  Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017: Thay đổi mã HS nhóm hàng máy móc, thiết bị

  EVNHANOI sẽ đưa 32 dịch vụ điện trực tuyến vào phục vụ khách hàng

  Hướng dẫn phân loại một số thiết bị điện

  Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

  EVNNPC: Chủ động ứng phó thiên tai 2017

  Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Công nghiêp KT Điện Việt Nam năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 2

  Kiểm soát chặt chẽ vòng đời công tơ điện tử “made in EVNCPC”

  Đóng điện thành công Trạm biến áp 110 kV Quế Võ 4

  THÔNG BÁO VCCI

  Tổng công ty Điện lực miền Nam Đẩy mạnh khoa học công nghệ trong quản lý điện

  Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam: Nỗ lực tháo ngỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên

  DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THAM GIA HIỆP HỘI

  EVNNPC: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2017.

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Nỗ lực cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng

  EVN Đảm bảo nước và điện cho vụ Đông Xuân 2016 – 2017

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội

  Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển

  Phóng sự ảnh
   
  Số người truy cập
  2706282
   

  Bản quyền thuộc về Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam

  Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 58, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024- 6675 5646 - Fax : 024. 62824620 - Email: hiephoivelina@gmail.com tt128

  Thiết kế bởi VNNetsoft