Lịch sử phát triển

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP HỘI

Năm 1990: Thành lập ban vận động thành lập Hiệp hội.

Ngày 24 tháng 1 năm 1991: Bộ Năng lương và Ban tổ chức Cán bộ TW quyết định công nhận thành lập và cho phép hoạt động Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam.

Ngày 31 tháng 1 năm 1991: Đại hội lần thứ I

Ngày 05 tháng 4 năm 2003: Đại hội lần thứ II

Ngày 09 tháng 5 năm 2008: Đại hội lần thứ III

Ngày 06 tháng 12 năm 2013: Đại hội lần IV

Ngày 18 tháng 7 năm 2018:  Đại lần thứ V

Ngày 04 tháng 8 năm 2023 Đại hội lần thứ VI

Chủ tịch Hiệp hội các thời kỳ:

Năm 1991 - 2003: Ông Lê Liêm -   Nguyên Thứ trưởng Bộ Năng Lượng

Năm 2003 - 2008: Ông Trần Quốc Anh -  Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực  Việt Nam

Năm 2008 - 2013: Ông Hoàng Thái An - Nguyên Tổng Giám đốc Công Ty chế tạo Thiết bị điện Đông Anh  

Năm 2013- 2014:  Ông Đậu Đức Khởi - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Năm 2014 - 2023: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyên Phó Tổng giám dốc EVN, Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia.

Từ tháng 8 năm 2023: Ông Trần Quốc Lẫm - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia.

Những mốc phát triển sản phẩm Công nghiệp Kỹ thuật Điện:

+ Năm 1991: Kết thúc Hiệp định với Liên Xô trước đây, cung cấp vật tư Thiết bị Kỹ thuật Điện để chế tạo Thiết bị điện từ 35 kV  trở xuống.

Đã cung cấp 80% Thiết bị Kỹ thuật Điện trong nước.

+ Năm 1994: Đã sản xuất và cung cấp cột điện mạ kẽm nhúng nóng cho Đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1.

+ Năm 1997: Chế tạo thành công máy biến áp 110 kV – 125 MVA

    ( Năm 1977 mới chế tạo thành công máy biến áp 110 kV- 16  MVA )

+ Năm 2003: Chế tạo thành công máy biến áp 220 kV – 250 MVA

Cung cấp một phần Vật liệu Kỹ thuật Điện cho Đường dây 500 kV mạch 2.

+ Năm 2008: Nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV – Một pha 72 MVA.

Đã cung cấp trên 90% Thiết bị Kỹ thuật Điện trong nước.

+ Năm 2009: Tiếp tục cung cấp Thiết bị Kỹ thuật Điện  trên 95% thi phần   

   Trong nước, phát triển xuất khẩu Thiết bị Kỹ thuật Điện ra thị trường nước ngoài. Năm - 2009 có ba đơn vị đạt doanh  nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ( Trên 2.000.000 USD )

+ Năm 2010-2018: Từ chỗ nhiều thiết bị thiết bị điện phải nhập ngoại, nhiều thiết bị điện đã sản xuất được trong nước trong đó có MBA 500kV 3pha x 150MVA, chế tạo một số loại máy cắt, công tơ điện.

Ngành công nghiệp kỹ thuật Điện phấn đấu đạt 80-85%  thị phần sản xuất thiết bị Điện và vật liệu kỹ thuật Điện trong nước và một phần cho xuất khẩu, tuy nhiên các loại thiết bị điện chính đối với lưới điện cao áp vẫn phải nhập ngoại.

+ Năm 2018-2028:

 Đã sản xuất được dây nhôm siêu nhiệt lõi composite, cáp siêu nhiệt lõi composite

Tập trung đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo (gió, mặt trời )

Tập trung nghiên cứu và chế tạo các thiết bị thông minh, thiết bị giám sát và cảnh báo sự cố MBA,…

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp kỹ thuật Điện để tăng tính độc lập tự chủ, giảm giá thành.

Tích cực tham gia vào các công trình điện lớn, có tích chất phức tạp, kỹ thuật cao, nâng cao năng lực thiết kế.

Thành tích đạt được:

Bằng khen Bộ Công thương : ( Năm 2003 – 2008, năm 2009 ).

Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Năm 2006

Huân chương Lao động hạng 3: Năm 2007

Huân chương Lao động hạng 2: năm 2013