Khoa học công nghệ - Kỹ thuật điện

EVNSPC hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số toàn diện vào 2025

Là một trong những doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện vào năm 2025.

Chuyển đổi số tạo hiệu quả

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm trong các dịch vụ sử dụng diện, quá trình chuyển đổi tại EVNSPC đang được tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện quyết liệt. Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, đề án này được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (2021 - 2022), EVNSPC đã hoàn thành 100% chuyển đổi số trong một số hoạt động cốt lõi. Nổi bật là việc kết nối thành công với các hệ thống dữ liệu quốc gia, kết nối với Tổng Cục thuế và trên 28 tổ chức thanh toán trung gian để triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Đơn vị cũng đã chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực quản trị nội bộ giúp thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty.

EVNSPC hoàn thành 100% chuyển đổi số 5 lĩnh vực trong tâm

Đơn cử, hệ thống Digital Office (văn phòng số) giúp số lượng văn bản ký số hoàn toàn trong 1 năm từ 2021 - 2022 đạt 92,4% với 363.086 văn bản. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã tổ chức 1.300 phiên họp, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trực tuyến cũng đã được tổ chức thành công (đạt tỷ lệ 68% trong tổng số cuộc họp được tổ chức…). Ngoài ra, trong trong lĩnh vực kỹ thuật, an toàn, phương thức kinh doanh, dịch vụ khách hàng, cách điều hành, quy trình làm việc…  cũng được triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong năm 2022, số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối (99,8 %) với 561.681 khách hàng… Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đây là một trong những mục tiêu quan trọng cũng được EVNSPC hoàn thành trong đó hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS 2.0) được xem là trung tâm và cốt lõi đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả.
 

Ở giai đoạn 2 (2023 – 2025), cùng với mục tiêu chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên trở thành doanh nghiệp số, hoàn toàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số, EVNSPC đang quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu này với tinh thần quyết tâm cao độ. Theo ông Nguyễn Phước Đức, khi trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, chắc chắn khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty sẽ được hưởng lợi nhiều. Đó là các giao dịch, trãi nghiệm dịch vụ, tương tác với ngành Điện đều ứng dụng hoàn toàn bằng công nghệ 100% cho mọi dịch vụ. Trong đó, việc thanh toán tiền điện EVNSPC phấn đấu đưa tỷ lệ khách hàng thanh toán không tiền mặt giai đoạn 2022-2025 hơn 90%; tương tự, việc đo đếm điện năng cũng được thực hiện hoàn toàn tự động để tạo thuận lợi cho khách hàng.

Gia tăng uy tín với khách hàng

Trong quá trình triển khai các kế hoạch của đề án này, EVNSPC bám sát tiến độ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử của 21 tỉnh, thành phố phía Nam để chủ động kết nối liên thông 1 cửa đến hệ thống dịch vụ công của các UNBD địa phương nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp điện đối với khách hàng, đồng thời hoàn thành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành điện. Song song đó, Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC tiếp tục tối ưu hóa vai trò phục vụ khách hàng qua các úng dụng công nghệ hoặc tổng đài 19001006 - 19009000 để xử lý nhanh nhất, tiện dụng nhất và chuyên nghiệp nhất các nhu cầu về điện cho khách hàng.

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật, an toàn đã đem lại hiệu quả cho ngành điện lẫn khách hàng

Với việc huyển đổi số là chương trình trọng tâm quan trọng nhất của EVNSPC, là động lực mạnh mẽ giúp EVNSPC tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tốc độ tăng trưởng và gia tăng uy tín với khách hàng. Trong chặng đường tiếp theo, sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể, các cấp, phòng, ban và tập thể các bộ công nhân viên trong đại gia đình EVNSPC là cơ sở để tin rằng, mục tiêu sẽ về đích như kế hoạch đã đề ra.

Với định hướng và cách tiếp cận theo lộ trình được Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra, EVNSPC sẽ nỗ lực thực hiện thành công, dần dần đưa công nghệ 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng ngày nhằm tăng năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh; thực hiện lộ trình đưa ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ điện một cách nhanh chóng, hiệu quả./.


  • PV