Tin tức hiệp hội

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI THAM TÁN THƯƠNG MẠI, THƯƠNG VỤ THỤY ĐIỂN

Sáng ngày 14/06/2024 Tại Văn phòng Hiệp hội, Ban lãnh đạo HIệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam (VELINA) và một số các đơn vị thành viên Hiệp hội về sản xuất thiết bị điện đã có buổi làm việc với Tham tán, Thương mại Thụy Điển về hợp tác lắp ráp/OEM trong các lĩnh vực về điện, thiết bị điện, năng lượng.....   
Chủ trì buổi làm việc: Ông Trần Quốc Lẫm, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
Tham dự Hội nghị: Ông David Liden, Đại diện Thương vụ Thụy Điển, Ban lãnh đạo Hiệp hội;  và một số đơn vị thành viên Hiệp hội ; Ông Nguyễn Văn Huyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Việt Nam; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Một số hình ảnh buổi llàm việc: 

Lãnh đạo Hiệp hội làm việc với Ông David Liden, Đại diện Thương vụ Thụy Điển

Ông David Liden, Đại diện Thương vụ Thụy Điển chụp ảnh lưu niệm cùng với Lãnh đạo Hiệp hội và một số đơn vị thành viên sau khi kết thúc buổi làm việc.