Tin tức hiệp hội

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 04/8/2023, Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban chấp hành mới để gánh vác trách nhiệm cho chặng đường 5 năm tới.

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam là một tổ chức hội nghề nghiệp, nơi tập trung những nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên, góp phần vào sự phát triển ngành Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam và Điện lực Việt Nam. Trên chặng đường đầy khó khăn thách thức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Công thương và được sự hỗ trợ của EVN, Liên đoàn thương mại Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức phi Chính phủ và các doanh nghiệp, đến nay Hiệp hội đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Trong những năm qua với chức năng nhiệm vụ của mình Hiệp hội đã thực sự là “ngôi nhà chung” của cộng đồng các doanh nghiệp ngành Công ghiệp kỹ thuật điện Việt Nam; là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ban, ngành chức năng với các đơn vị thành viên; thực hiện có hiệu quả việc hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, bảo vệ quyền lợi chung của các đơn vị thành viên nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kỳ nhiệm kỳ V (2018- 2023); đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2023-2028); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ V (2018- 2023).

Ông Kế toán Trưởng Hiệp hội đã trình bày Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018-2023); và Ông   Huỳnh Tuấn Ân, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội đã Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội; Báo cáo sửa đổi Quy chế tài chính Hiệp hội.

Trong 5 năm 2018-2023, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt trải qua đại dịch Covid 19 Hiệp hội và các đơn vị thành viên đã chung sức đồng lòng, năng động sáng tạo và nỗ lực không mệt mỏi. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ, các Bộ ngành nên chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Tại Đại hội đã có những tham luận và góp ý của đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội và ý kiến chỉ đạo của Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN.

Trên cơ sở những ý kiến tại Đại hội, Hiệp hội sẽ xem xét bổ sung, điều chỉnh phù hợp nội dung góp ý theo từng văn kiện để phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền lợi của các thành viên Hiệp hội, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cùng chung sức cho sự phát triển chung của Hiệp hội.

Đại hội đã nghe báo cáo đề án nhân sự Ban lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ VI do Ban Chấp hành nhiệm kỳ V chuẩn bị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua cùng với quy chế bầu cử Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp Hiệp hội; Ban kiểm tra. Ban chấp hành Hiệp hội đã họp và bầu Ban Thường vụ; Chủ tịch Hiệp hội; Các Phó Chủ tịch; Tổng thư ký của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam nhiệm kỳ VI như sau:

+ Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ VI (2023 - 2028 )  50 ủy viên với 100% số phiếu tán thành cho mỗi ủy viên.

+ Ban kiểm tra. với 100% số phiếu tán thành cho mỗi ủy viên.

1. Ông Thành Hùng Sinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhất Nước - Trưởng Ban Kiểm tra.

2. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Ủy viên.

3. Ông Lại Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất Thiết bị điện HN - Ủy viên

+ Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI (2023 - 2028 )  12 ủy viên với 100% số phiếu tán thành cho mỗi ủy viên gồm

1. Ông Trần Quốc Lẫm

2. Ông Võ Quang Lâm, P.Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

3. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị Điện Tuấn Ân

4. Ông Bùi Quang Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHHMTV Xây lắp Điện 4

5. Ông Trần Việt Anh, Trưởng ban Tổ chức nhân sự EVN; Tổng biên tập Tạp chí Điện VN

6. Ông Lê Quang Định, Tổng Giám đốc Công ty CP Cáp Điện Việt Nam - CADIVI

7. Ông Nguyễn Vũ Cường,, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh

8. Ông Hồ Viết Thổng, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Đầu tư phát triển điện lực

9. Ông Phan Văn Hùng

10. Bà Nguyễn Thị Thắm, Chánh Văn phòng Hiệp hội, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Điện Việt Nam

11. Ông Lê  Trường Thuỷ, Tổng Giám đốc, Công ty CP Thủy điện Mai Châu

12. Ông Thành Hùng Sinh, Tổng giám đốc, Công ty TNHH Nhất Nước

+ Chủ tịch Hiệp hội

Ông Trần Quốc Lẫm, với 100% số phiếu tán thành.

+ Các Phó Chủ tịch Hiệp hội với 100% số phiếu tán thành cho mỗi ủy viên.

1. Ông Võ Quang Lâm, P.Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Ông Dương Đức Bổn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TBĐ Sài Gòn

3. Ông Nguyễn Anh Dũng, P.Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

4. Ông  Nguyễn Vũ  Cường, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh

5. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị Điện Tuấn Ân

6. Ông Nguyễn Trọng Trung, Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn GELEX

7. Ông Lê Minh Tuấn, P.Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

8. Ông Luân Quốc Hưng, P.Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

9. Ông  Lâm Xuân Tuấn, P.Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

10. Ông Lê Hoàng Anh Dũng, P.Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung

11. Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ

+ Tổng Thư ký

Ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. (Kiêm nhiệm) với 100% số phiếu tán thành.

+ Đại diện phía Nam

Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị Điện Tuấn Ân;  Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Ủy viên Thường vụ - Trưởng đại diện.

Đại hội giao cho Ban chấp hành Hiệp hội và Ban thường vụ Hiệp hội có kế hoạch triển khai các công tác của Hiệp hội như phương hướng của nhiệm kỳ VI đề ra. Đại hội kêu gọi các thành viên của Hiệp hội luôn đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của mình cho sự phát triển bền vững của Hiệp hội.

Nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) của VELINA đang có nhiều cơ hội lớn và nhiều khó khăn thách thức, với truyền thống 32 năm xây dựng và phát triển Hiệp hội, chúng ta đã chung sức đồng lòng cùng chung mục đích xây dựng ngành Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam. Tin chắc rằng Hiệp hội và các đơn vị thành viên sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm chắc cơ hội để phát triển bền vững và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành Điện lực Việt Nam.

 

Ông Trần Quốc Lẫm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) ra mắt và phát biểu

Kính thưa Đại hội!

“Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam nhiệm kỳ VI (2023-2028) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các thành viên Hiệp hội, đóng góp vào bản Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ V (2018-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2023-2028) của Hiệp hội, đồng thời đóng góp các giải pháp thiết thực để Hiệp hội triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ VI (2023-2028).

Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ V và đề ra phương hướng nhiệm vụ của Hiệp hội trong nhiệm kỳ VI.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng Thư ký và Ban kiểm tra Hiệp hội.

Đại hội đã nghe ý kiến của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ VI của Hiệp hội trong 5 năm tới với rất nhiều công việc quan trọng triển khai, Hiệp hội xác định sẽ đồng hành cùng các Bộ, ngành trong triển khai các dự án thuộc Tổng sơ đồ Điện VIII đã được Chính phủ phê duyệt; Hiệp hội sẽ chú trọng việc cải tiến nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng bản tin trang Web của Hiệp hội và Tạp chí Điện Việt Nam, đặc biệt chú trọng việc mở rộng tăng thêm số lượng các thành viên tham gia Hiệp hội với phương châm đa dạng hóa các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp Điện như mời thêm các đơn vị xây lắp Điện, cung cấp vật tư thiết bị Điện, tư vấn xây dựng Điện…

Đại hội xin cám ơn sự qua tâm của Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, VCCI đã phối hợp, chỉ đạo, giúp đỡ Hiệp hội trong thời gian vừa qua và mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các bộ/ngành/Văn phòng Chính phủ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ VI tôi xin hứa với Đại hội, Ban chấp hành, Ban Thường vụ sẽ đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Hiệp hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ nghiêm túc xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hiệp hội và ý kiến chỉ đạo của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN để nâng cao công tác điều hành đồng thời cũng nghiên cứu để báo cáo với các Bộ, các Ban, ngành, VCCI nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị thành viên Hiệp hội. Sự đoàn kết nhất trí, hợp tác trong Ban chấp hành, trong Thường vụ, sự đóng góp trí tuệ của các thành viên vì sự phát triển cả các đơn vị thành viên Hiệp hội.

Vì sự phát triển của Hiệp hội, tôi kêu gọi toàn thể các ông/bà đại diện cho các tập thể/cá nhân là thành viên của Hiệp hội chung sức đồng lòng, tích cực triển khai công việc tham gia xây dựng Hiệp hội CNKTĐVN ngày càng phát triển bền vững.

Một lần nữa cho phép tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.”