Tin tức hiệp hội

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ VI

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường Vụ lần thứ nhất nhiệm kỳ VI (2023-2028) tại trụ sở Công ty Truyền tải Điện 3, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự Hội nghị: Chủ tịch Hiệp hội, một số Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và một số Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội và Đại biểu khách mời

Hội nghị đã thông qua:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thường vụ Hiệp hội.

2. Thông qua chủ trương thành lập 2 ban tham mưu giúp việc là Ban Chiến lược và phát triển thị trường, Ban Truyền thông.

3. Thông qua phương hướng hoạt động 4 tháng cuối năm, kế hoạch tổng kết năm 2023 của Hiệp hội.

4. Hội nghị đã nghe các ý kiến về những vấn đề đang được quan tâm như:

 

Góp ý bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban Thường vụ:

Thống nhất về cơ bản với nội dung dự thảo, cần chỉnh sửa lại theo hướng gọn hơn như: tách phần chức năng nhiệm vụ của các Ban ra khỏi Quy chế; Thống nhất thành lập thêm 2 Ban mới là Ban Chiến lược và phát triển thị trường và Ban Truyền thông để phù hợp với hoạt động của Hiệp hội giai đoạn này. Giao cho ông Huỳnh Tuấn Ân hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ của Ban Chiến lược và phát triển thị trường, tìm kiếm nhân sự phù hợp để sớm đi vào hoạt động.

Một số nội dung cần xem xét thêm như: việc quy định về mua bán hàng hóa của các hội viên trong Hiệp hội; các vấn đề thị phần, thị trường trong sản xuất hàng hóa của các thành viên tăng tnhs chất lượng và tình chuyên nghiệp để có cơ hội cạnh tranh và thành công nhiều hơn trong thị trưởng nội địa nói chung và thị trường quốc tế nói riêng.

Tăng cường thêm số lượng hội viên mới là cần thiết trong thời gian tới, đặc biệt là các hội viên Xây lắp Điện và Tư vấn xây dựng Điện.

Tăng cường trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo giữa các đơn vị hội viên trong Hiệp hội, giữa Hiệp hội và bên ngoài. Khi Hiệp hội đứng ra tổ chức sự kiện, hội viên liên quan có trách nhiệm lo chi phí.

Hiệp hội tăng cường hoạt động, thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thành viên (trong lĩnh vực bản quyền); là cầu nối phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp và có kiến nghị với các cơ quan chức năng Nhà nước tháo gỡ (chính sách chế độ, định mức-đơn giá liên quan đến chuyên ngành xây lắp Điện).

Các đại biểu trong Ban Thường vụ chụp ảnh lưu niệm