Tin tức hiệp hội

Đội Quản lý Vận hành Lưới điện cao thế Bắc Kạn tích cực hưởng ứng ”Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10/2023

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước thể hiện được tầm quan trọng của c

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước thể hiện được tầm quan trọng của công tác PCCC. Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 quy định ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.


Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn treo băng rôn hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

Đội quản lý vận hành (QLVH) Lưới điện cao thế Bắc Kạn hiện được Công ty Điện lực Bắc Kạn giao quản lý, vận hành 02 trạm biến áp 110kV (Trạm E26.1 Bắc Kạn và trạm E26.2 Chợ Đồn) với 03 MBA110kV công suất lắp đặt là 90 MVA, có nhiệm vụ cung cấp điện 35, 22kV cho toàn bộ lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và truyền tải điện 110kV giữa trạm 220kV E26.5 Bắc Kạn và trạm 110kV E6.6 Phú Lương. 

 Với đặc thù là các trạm phân phối điện áp 110, 35, 22kV tại các trạm lắp đặt và vận hành có rất nhiều thiết bị điện có công suất lớn, chứa nhiều dầu nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Xác định được tầm quan trọng, mối nguy hiểm từ các thiết bị nên công tác PCCC&CNCH tại Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn được đặc biệt quan tâm và chú trọng với mục tiêu phòng ngừa là chính. Mỗi CBCNV trong đơn vị luôn chủ động nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch “Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy 4/10/2023" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn đã chủ động lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các Đội chữa cháy cơ sở tại các TBA 110kV kiểm tra thiết bị vận hành, đảm bảo các thiết bị vận hành đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định về công tác vận hành. Các phương tiện PCCC&CNCH luôn được bảo quản, kiểm tra tốt để sẵn sàng sử dụng.

Định kỳ hàng năm các TBA 110kV đều tổ chức thực tập PCCC&CNCH để CBCNV chủ động, nắm vững, thuần thục cách chữa cháy nếu có tình huống cháy xảy ra. Ngoài ra đơn vị còn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC&CNCH và kỹ năng kiểm tra, bảo quản, thực tập sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH đang được trang cấp tại đơn vị đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

 

Công tác kiểm tra phát nhiệt thiết bị phía 110kV tại đơn vị

Thời gian gần đây có rất nhiều vụ cháy lớn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, điển hình là vụ cháy ngày 12/9/2023 tại chung cư mini làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản làm tại Hà Nội. Nhận thấy rõ, công tác PCCC là một việc làm hết sức quan trọng, bởi phòng cháy chữa cháy giúp hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro mà cháy nổ gây ra về người và tài sản.

 Để phòng ngừa các tại nạn đáng tiếc xảy ra do hỏa hoạn, đơn vị đã vận động CBCNV trong đơn vị tự trang bị mỗi gia đình CBCNV có ít nhất 01 bình chữa cháy, đến nay trên 50% các hộ gia đình CBCNV đã có bình chữa cháy và phấn đấu tiếp tục vận động các CBCNV trong đơn vị đến ngày 30/11/2023 hoàn thành 100% CBCNV trong toàn đơn vị có bình chữa cháy tại gia đình để chủ động trong công tác PCCC. 

 Nhiều năm qua, các TBA 110kV và lưới điện 110kV do Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn quản lý không để xảy ra vụ cháy, nổ nào, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục ổn định an toàn trên địa bàn. PCCC là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn PCCC liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người.. Đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH tới toàn thể CBCNV trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về công tác PCCC và CNCH.


  • Tráng Quây Hùng - Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn