Tin tức hiệp hội

Nỗ lực giải tỏa công suất các dự án điện năng lượng tái tạo

Là đơn vị quản lý lưới điện truyền tải vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên - khu vực trung tâm năng lượng tái tạo (NLTT) của cả nước, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tập trung nhân lực thực hiện đấu nối các công trình năng lượng tái tạo cho mục tiêu bảo đảm nguồn cung cấp điện.

Từ năm 2019, các dự án nguồn NLTT tại 5 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và 4 tỉnh Tây Nguyên có tốc độ phát triển nhanh. Trong ảnh: Dự án điện gió tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Để các Nhà máy NLTT sớm đưa vào vận hành, PTC3 đã tập trung nhân lực trong việc tham gia phối hợp, giám sát, kiểm tra tại công trường; phối hợp, hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư để đấu nối với lưới truyền tải. Hiện nay, lưới điện PTC3 đang kết nối với 58 nhà máy điện mặt trời, điện gió ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Đắk Nông và Bình Thuận. 

Để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hàng năm PTC3 phải bố trí lịch cắt điện các đường dây, máy biến áp, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ thiết bị.

Một dự án điện gió đang hoạt động tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Một dự án điện gió tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã hòa lưới điện quốc gia.

Trạm biến áp 220kV Ninh Phước (Ninh Thuận)- nơi đấu nối của nhiều công trình điện NLTT.

Các tuyến đường dây từ các dự án điện NLTT được đấu nối vào trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận).

Tổ hợp nhà máy điện gió kết hợp điện mặt trời trên địa bàn huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

 


  • Huy Hùng